1. Vooropleiding

Minimaal Bachelor of Science of HBO diploma op het gebied van life sciences*. Degene die wel in het bezit zijn van een Bachelor of Science, maar niet in life sciences, dienen aan te tonen dat zij beschikken over voldoende kennis van de biologie van het dier.

óf

Opleiding tot paraveterinair (MBO-niveau 4) met minimaal 7 jaar aantoonbare, voor het profiel relevante werkervaring op HBO-niveau.

*Life sciences zijn die opleidingen waarin het “leven” wordt bestudeerd ofwel biologische bouwstenen behandeld worden, b.v. diermanagement, veehouderij, dierhouderij, fysiotherapie, psychologie, diergeneeskunde, biologie, medicijnen, medische biologie, biomedische wetenschappen, etc.

 

2. Opleiding

Certificaat van een opleiding tot diergedragstherapeut (hond/kat/paard of andere diersoort) genoten bij een wettelijk erkende (buitenlandse) reguliere onderwijsinstelling (bv. hogeschool of universiteit) of bij een onderwijsinstelling ingeschreven bij het Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs (zie www.CRKBO.nl).

 

2. Vakinhoudelijke kennis en vaardigheden

Klik hier voor een overzicht van de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. Praktijkervaring voor hond dient u aan te tonen door middel van een succesvol afgeronde opleiding tot kynologisch instructeur. Praktijkervaring voor paard dient u aan te tonen door middel van een koetsiers-, ruiter- of FNRS bewijs (kan worden vervangen door L niveau gereden of klasse 2 gemend).

 

 

3. Casuïstiek
Ter beoordeling van de kwaliteit van uw werkwijze als DGT dient een aantal cases voorgelegd te worden aan 2 door Certipet aangewezen reviewers (beoordelaars). Om voor accreditatie als DGT in aanmerking te komen moeten 6 zelfstandig behandelde cases ingeleverd worden*  Hiervan dienen 3 gedragsconsulten beknopt beschreven te worden en 3 gedragsconsulten uitgebreid. De beknopte casussen dienen m.b.t. probleemstelling af te wijken van de 3 uitgebreide casussen. Zie voor verdere informatie Format casus beschrijving.

* Het gaat om gedragsconsulten die zelfstandig zijn behandeld na afronding van een onder 2 genoemde opleiding tot gedragstherapeut.


Onderwerpen uitgebreide cases voor hond/kat:
Voor de uitgebreide consulten levert u verslagen aan betreffende de volgende problemen:

 1. Een consult m.b.t. agressie
 2. Een consult m.b.t. angst anders dan angstagressie
 3. Een consult m.b.t. niet alleen kunnen zijn

 

Onderwerpen uitgebreide cases voor paard:
Voor de uitgebreide consulten levert u verslagen aan betreffende 3 van de hieronder genoemde problemen:

 1. Een consult m.b.t. intraspecifieke agressie
 2. Een consult m.b.t. aangeleerde rijproblemen
 3. Een consult m.b.t. voernijd
 4. Een consult m.b.t. singeldwang
 5. Een consult m.b.t. trailerlaadproblemen

 

Accreditatie tweede diersoort

Bij accreditatie voor een tweede diersoort dienen 3 cases uitgebreid te worden ingeleverd, evenredig verdeeld over verschillende ‘typen’ gedragsproblemen.


4. Algemene eisen

 • Inschrijving bij K.v.K. of arbeidsrelatie bij een aan het profiel gerelateerd instituut met K.v.K. inschrijving.
 • Voor kandidaten die geen dierenarts zijn: bewezen samenwerking met dierenarts door middel van een geschreven referentie (klik hier voor voorbeeld aanbevelingsbrief van dierenarts t.b.v. gedragstherapeut).
 • Ondertekening van de Ethische visie en klachtenprocedure, klik hier voor formulier.

 

 

Ga naar boven