Vakinhoudelijke kennis en vaardigheden

De vakinhoudelijke kennis en vaardigheden zijn naar Engels voorbeeld (ASAB) vastgelegd in een tabel met 10 deelgebieden. Dit is een levend document dat wordt aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en uitbreiding van (wetenschappelijke) kennis. Stichting Certipet draagt zorg voor de actualisatie. U kunt hieraan meehelpen door een officieel schriftelijk verzoek in te dienen bij het secretariaat.
Klik hier voor contact.

 

 

Leeswijzer:

De tabel met vakinhoudelijke kennis en vaardigheden is verdeeld in 10 sheets:

I = biologie en ethologie;
II = dierwelzijn;
III = leertheorieën en processen;
IV = (neuro) anatomie, fysiologie; endocrinologie en psychofarmaca;
V = kliniek principes humaan;
IV = kliniek principes dier;
VII = wetgeving;
VIII = interactie gezondheid gedrag;
IX = onderzoeksmethodieken;
X = onderzoek en publicaties.

 

Per sheet staan kolommen met nadere specificatie van de inhoud; deelgebieden en key words per deelgebied. Deze omvatten zowel competenties als vaardigheden.

 

Algemeen of diersoort specifiek

Voor veel van de deelgebieden is beheersing van dit onderwerp op algemeen niveau toereikend. Echter er zijn ook deelgebieden die dierspecifiek moeten worden beheerst. (voorbeeld: de beheersing van de verschillende leerprocessen zijn veelal onafhankelijk van de diersoort; terwijl kennis over het spijsverteringssysteem diersoortspecifiek beheerst moet worden).

Informatieverwerking niveaus

In de tabel is gebruik gemaakt van verschillende informatieverwerkingsniveaus. Deze komen uit de piramide van Miller (1990). Per aandachtsgebied is per beroepsprofiel aangegeven welke kennis, vaardigheid of competentie beheerst moet worden op welk niveau. Klik hier voor Uitleg over informatieverwerkingsniveau van Miller.

 

Klik hier voor de samenvatting van deelonderwerpen voor beide beroepsprofielen.
Klik hier voor de volledige tabel.

 

 

Ga naar boven