Profiel Klinisch diergedragstherapeut (KDGT)


1. Vooropleiding

  • Minimaal Master of Science aan universiteit (of daaraan gelijkgesteld als drs., ir.)op het gebied van life sciences*.

*Life sciences zijn die opleidingen waarin het “leven” wordt bestudeerd ofwel biologische bouwstenen behandeld worden, b.v. diermanagement, veehouderij, dierhouderij, fysiotherapie, psychologie, diergeneeskunde, biologie, medicijnen, medische biologie, biomedische wetenschappen, etc.

2. Vakinhoudelijke kennis en vaardigheden

  • Moet voldoen aan de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. Klik hier voor de Vakinhoudelijke kennis en vaardigheden.
  • Opleiding tot gedragstherapeut (hond/kat/paard of andere diersoort) genotenbij erkende (buitenlandse) reguliere onderwijsinstelling (b.v. hogeschool of universiteit) of bij een onderwijsinstelling ingeschreven bij het Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs –(www.CRKBO.nl).
  •  Praktijkervaring met desbetreffende diersoort dient u aan te tonen door middel van:

- Hond: kynologisch instructeur met succes afgerond.
- Paard: Minimaal koetsiers- of ruiter- of FNRS bewijs (kan worden vervangen door L niveau gereden of klasse 2 gemend).

  • Minimaal 2 publicaties origineel onderzoek in het vakgebied van animal/veterinary behavioural sciences in een internationaal peer reviewed journal, waarvan 1x als eerste auteur. N.B. maximaal 1 review artikel en geen abstracts in conference proceedings.
  •  Minimaal 2 presentaties (posters of oral) op internationaal wetenschappelijk forum.
  • Lid van een (eventueel Internationale) beroepsgerichte koepelorganisatie (anders dan Certipet) die zich bezig houdt met diergedrag- en diergedragsproblemen in de praktijk met regelmatig intervisie contact c.q.overleg.

3. Casuïstiek
Beoordeling cases: Ter beoordeling van de kwaliteit van uw werkwijze als KDGT dient een aantal cases voorgelegd te worden aan 2 door Certipet aangewezen reviewers (beoordelaars).
Aantal cases voor hond/kat:
Het aantal cases dat u voor accreditatie als KDGT moet inleveren betreft in het totaal 8 zelfstandig uitgevoerde gedragsconsulten (NB het gaat om gedragsconsulten die u zelfstandig heeft behandeld na afronding van de opleiding tot gedragstherapeut). Hiervan dienen 5 gedragsconsulten uitgebreid beschreven te worden en 3 gedragsconsulten beknopt.
In totaal 8 cases, evenredig verdeeld over verschillende ‘typen’ gedragsproblemen, toevoegen in de portfolio (bijv.: intraspecifieke agressie, agressie naar volwassenen en kinderen, diverse angsten, trauma’s en fobieën (angst mensen, agressie naar honden, angst voor vuurwerk), stereotypieën inclusief automutilatie, ADHD- of dementieachtige problemen, niet alleen kunnen zijn, veterinair gerelateerde gedragsproblemen, onzindelijkheid). 
Daarbij minimaal 5 cases met psychofarmaca interventie. Zie voor verdere informatie Format casus beschrijving. Klik hier.


Aantal cases voor paard:
Het aantal cases dat u voor accreditatie als KDGT moet inleveren betreft in het totaal 8 zelfstandig uitgevoerde gedragsconsulten (NB het gaat om gedragsconsulten die u zelfstandig heeft behandeld na afronding van de opleiding tot gedragstherapeut). Hiervan dienen 5 gedragsconsulten uitgebreid
beschreven te worden en 3 gedragsconsulten beknopt. In totaal 8 cases, evenredig verdeeld over verschillende ‘typen’ gedragsproblemen, toevoegen in de portfolio (bijv.: intraspecifieke agressie,
heftige agressie naar mensen of andere dieren, diverse fobieën, automutilatie, inprentingproblemen, hyper attachment, trailer laadproblemen, veterinair gerelateerde gedragsproblemen). Daarbij minimaal 2 cases met psychofarmaca interventie.
Zie voor verdere informatie Format casus beschrijving. Klik hier.

NB: Bij accreditatie voor een tweede diersoort dienen 3 uitgebreide cases te worden ingeleverd, evenredig verdeeld over verschillende ‘typen’ gedragsproblemen.


4. Algemene eisen

  • Inschrijving bij K.v.K. of arbeidsrelatie bij een aan het profiel gerelateerd instituut met K.v.K. inschrijving.
  • Voor kandidaten met eigen praktijk maar die geen dierenarts zijn: bewezen samenwerking met dierenarts. Dit wordt aangetoond door minimaal 1 dierenarts een referentie te laten schrijven (klik hier voor voorbeeld Aanbevelingsbrief van dierenarts t.b.v. gedragstherapeut).
  • Ondertekening van de Ethische visie en klachtenprocedure.

Klik hier voor Formulier Ondertekening Ethische visie en Klachtenprocedure.

Ga naar boven