Profiel Diergedragstherapeut (DGT)


1. Vooropleiding

 • Minimaal Bachelor of Science of HBO diploma op het gebied van life sciences. Degene die wel in het bezit zijn van een Bachelor of Science, maar niet in life sciences*, dienen aan te tonen dat zij beschikken over voldoende kennis van de biologie van het dier;
 • óf opleiding tot paraveterinair (MBO-niveau 4) met minimaal 7 jaar aantoonbare, voor het profiel relevante werkervaring op HBO-niveau.

*Life sciences zijn die opleidingen waarin het “leven” wordt bestudeerd ofwel biologische bouwstenen behandeld worden, b.v. diermanagement, veehouderij, dierhouderij, fysiotherapie, psychologie, diergeneeskunde, biologie, medicijnen, medische biologie, biomedische wetenschappen, etc.

2. Vakinhoudelijke kennis en vaardigheden

 • Naast bovengenoemde vooropleiding dient u te voldoen aan de vakinhoudelijke eisen en vaardigheden. Klik hier voor de Vakinhoudelijke kennis en vaardigheden.
 • Ook dient u te beschikken over het certificaat van een opleiding tot diergedragstherapeut (hond/kat/paard of andere diersoort) genoten bij een wettelijk erkende (buitenlandse) reguliere onderwijsinstelling (bv. hogeschool of universiteit) of bij een onderwijsinstelling ingeschreven bij het Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs (zie www.CRKBO.nl).
 • Praktijkervaring met desbetreffende diersoort dient u aan te tonen door middel van:

- Hond: kynologisch instructeur met succes afgerond.

- Paard: Minimaal koetsiers- of ruiter- of FNRS bewijs (kan worden vervangen door L niveau gereden of klasse 2 gemend).

3. Casuïstiek
Beoordeling cases: Ter beoordeling van de kwaliteit van uw werkwijze als DGT dient een aantal cases voorgelegd te worden aan 2 door Certipet aangewezen reviewers (beoordelaars).

Aantal cases voor hond/kat:
Het aantal cases dat u voor accreditatie als DGT moet inleveren betreft 6 zelfstandig behandelde cases (NB. Het gaat om gedragsconsulten die u zelfstandig heeft behandeld na afronding van een onder 2 genoemde
opleiding tot gedragstherapeut). Hiervan dienen 3 gedragsconsulten uitgebreid beschreven te worden en 3 gedragsconsulten beknopt. Voor de uitgebreide consulten levert u verslagen aan met minimaal 3 verschillende onderwerpen waaronder:

 1. Een consult m.b.t. agressie
 2. Een consult m.b.t. angst anders dan angstagressie
 3. Een consult m.b.t. niet alleen kunnen zijn

NB: de beknopte casussen dienen m.b.t. probleemstelling af te wijken van de 3 uitgebreide casussen.
Zie voor verdere informatie Format casus beschrijving. Klik hier.

Aantal cases voor paard:
Het aantal cases dat u voor accreditatie als DGT moet inleveren betreft 6 zelfstandig behandelde cases (het gaat om gedragsconsulten die u zelfstandig heeft behandeld na afronding van een onder 2 genoemde opleiding tot gedragstherapeut). Hiervan dienen 3 gedragsconsulten uitgebreid beschreven te worden en 3 gedragsconsulten beknopt. Voor de uitgebreide consulten levert u verslagen aan met minimaal 3 verschillende onderwerpen waaronder:
intraspecifieke agressie, aangeleerde rijproblemen, voernijd, singeldwang of trailer laadproblemen.
Zie voor verdere informatie Format casus beschrijving. Klik hier.

NB. Bij accreditatie voor een tweede diersoort dienen 3 cases uitgebreid te worden ingeleverd, evenredig verdeeld over verschillende ‘typen’ gedragsproblemen.


4. Algemene eisen

 • Inschrijving bij K.v.K. of arbeidsrelatie bij een aan het profiel gerelateerd instituut met K.v.K. inschrijving.
 • Voor kandidaten met eigen praktijk maar die geen dierenarts zijn: bewezen samenwerking met dierenarts. Dit wordt aangetoond door minimaal 1 dierenarts een referentie te laten schrijven (klik hier voor voorbeeld Aanbevelingsbrief van dierenarts t.b.v. gedragstherapeut).
 • Ondertekening van de Ethische visie en klachtenprocedure. Klik hier voor Formulier Ondertekening Ethische visie en Klachtenprocedure.
Ga naar boven