Stichting Certipet stelt eisen aan de jaarlijkse continuering van uw accreditatie. U dient ieder jaar een minimaal aantal consulten te doen en deel te nemen aan nascholing. Uiteraard dient u ook uw jaarlijkse contributie te voldoen.

Criteria nascholing
Om uw accreditatie te continueren dient u jaarlijks 15 PEP’s (Permanente Educatie Punten) te behalen. Het aantal PEP’s per nascholing (symposia, studiedagen, lezingen, congressen) wordt bepaald door de Opleidingenkring.

Criteria waarop nascholingen door de opleidingenkring beoordeeld worden:

1. Duur van de nascholing
2. Relatie met gedragstherapie
3. Wetenschappelijke inhoud
4. Achtergrond sprekers
5. Diversiteit: aantal sprekers, onderwerpen, diersoorten.

Het aantal toegekende PEP's per nascholing wordt op de agenda van deze website vermeld.

Criteria case load
Het uitgangspunt is de tijdsbesteding aan het vakgebied volgens criteria belastingdienst ZZP, waarvan minimaal 50% aan klinische cases wordt besteed (bijv. aantoonbaar met accountantsverklaring, of boekhoudkundige rapportages, gedegen klantenadministratie en facturen).

De concrete richtlijn van het aantal cases op jaarbasis per diersoort is: 40 hond, 20 kat, 15 paard, 10 papegaai, 10 bij overige diersoorten. Onder een casus wordt verstaan: een complete anamnese, differentiaal diagnose, behandelplan en evaluatie. De tijdsbesteding van 1 casus is gesteld op gemiddeld 10 uur tijdbesteding.

 

NB. Deze richtlijnen zullen jaarlijks worden aangepast afgestemd op de ontwikkelingen in de markt.

Voldoet u niet aan de eis van de klinische cases op jaarbasis doordat u bijvoorbeeld veel onderwijs of lezingen geeft in het vakgebied, dan kunt u hiermee uw ontbrekende cases voor een deel compenseren.

Wat kan als compensatie dienen?

 

  • Vakgebied gerelateerd onderwijs geven aan wettelijk erkende HBO of WO opleiding of op een door stichting Certipet geaccrediteerde opleiding vakopleiding, post graduaat, etc.
  • Supervisie casuïstiek en/of cursisten/studenten begeleiden gerelateerd aan vakgebied op min. HBO niveau.
  • Vakgebied gerelateerde lezingen geven op minimaal MBO - HBO niveau.
  • Vakgebied gerelateerd onderzoek uitvoeren op of bij WO instelling.
  • Bestuursfunctie of ander vrijwilligerswerk aan het vakgebied gerelateerd.
  • Overige vakgebied gerelateerde activiteiten ter beoordeling van het bestuur.
  • Als richtlijn geldt dat een dagdeel besteed aan compenserende bezigheden gelijk gesteld wordt aan 5 uur (= 1/2 casus).

Compensatie door middel van bovenstaande alternatieven is voor maximaal 50% van de vereiste case load mogelijk. Dus voor hond 20 cases, voor kat 10, voor paard en andere diersoorten 5.

 

Ga naar boven