Stichting Certipet hanteert een ethische visie voor al haar beroepsprofielen. Dit houdt in dat Certipet geaccrediteerde personen, onafhankelijk van hun profiel tekenen dat zij handelen volgens deze visie. Hij/zij is in staat om een zorgvuldige risico-evaluatie te maken van contexten en situaties en om zijn/haar beperkingen in zijn/haar kennis en kunde te herkennen en onderkennen, en hier naar te handelen.
 
 


De Certipet geaccrediteerden zullen binnen zijn/haar (beroeps)beperkingen en mogelijkheden zorgdragen voor de gezondheid en het welzijn van het dier en zal streven naar een optimale harmonieuze mens-dier relatie.

Stichting Certipet stimuleert professionals om positieve trainingtechnieken toe te passen en het gebruik hiervan te stimuleren.

 

 

Stichting Certipet hanteert een klachtenprocedure. Voor meer informatie, klik hier.

NB: Een aanvraag voor accreditatie bij Stichting Certipet zal altijd vergezeld moeten gaan met een ondertekening van de bovengenoemde ethische visie en klachtenprocedure, klik hier voor formulier Ondertekening Ethische visie en Klachtenprocedure Stichting Certipet.

Ga naar boven