Stichting Certipet is een stichting die geschoeid is op een sociocratische bestuursorganisatie waarbij de besluitvorming wordt geregeerd door het consentbeginsel.

Het stichtingsbestuur bestaat conform stichtingsvoorschriften minimaal uit een voorzitter, een penningmeester en secretaris, en kan maximaal uitgebreid worden tot 7 personen.

 

 

Een sociocratische stichting kan worden opgebouwd uit diverse kringen. Voor meer uitleg over het Sociocratisch kringorganisatie-model, klik hier.

Voor een uittreksel van de officiële statuten van Stichting Certipet, klik hier.

 

 Stichting Certipet maakt de zichtbaarheid van een professionele beroepsgroep duidelijker door een systeem van accreditatie en kwaliteitsbewaking.

 

Ga naar boven